Masz pytanie?

Znakowanie rurociągów

Czytelne oznakowanie rurociągów jest niezbędne dla bezpieczeństwa pracy i obsługi instalacji. Zarówno polskie jak i europejskie normy zalecają, aby rurociągi były znakowane kolorem identyfikującym rodzaj przenoszonego czynnika oraz strzałką kierunkową określającą kierunek przepływu medium.

  • Taśmy do znakowania rurociągów

    Taśmy samoprzylepne do znakowania rurociągów

    Taśmy samoprzylepne do znakowania rurociągów i instalacji drukowane na wysokojakościowej folii. To jeden z najszybszych i najprostszych sposób opaskowego oznakowania rurociągów. Taśmy dostarczamy w rolkach o długości 25 m i standardowych szerokościach 40, 80, 100, 160 mm.

Sortuj wg:
  • Dodaj link do:
  • facebook.com