Kod Produktu: WETPV02
Dostępność: do 7 dni
Netto: 8,00zł
Brutto: 9,84zł

100 lub więcej 7,87zł brutto
200 lub więcej 6,89zł brutto

Dostępne opcje

Ilość

szara etykieta strzałka iso 20560 z ghs znacznik rurociągów - sklep bhp elmetal oznakowanie rurociągów 9 Zapytaj o produkt
Minimalna ilość zamówienia tego Produktu to 10

SPECYFIKACJA:

MATERIAŁ: Miękka samoprzylepna folia PCV, powierzchnia połysk

MATERIAŁ KRYJĄCY: Jednostronnie powlekany silikonem papier, 137 g/m2 , zapewnia bezproblemowe przenoszenie folii z papieru podkładowego na docelowe podłoże.

ŚRODEK KLEJĄCY: Poliakrylan na bazie wody, permanentny.

ZAKRES STOSOWANIA: Zastosowanie na zewnątrz pomieszczeń: oznakowania, opisy w średnim i długim okresie czasu. Zastosowanie we wnętrzu pomieszczeń: trwałość w zasadzie nieograniczona.

DANE TECHNICZNE:
Grubość: (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej): 75 mikronów
Waga: 115g/m2
Trwałość kształtu: (DIN 30 646) naklejona na stali nie wykazuje mierzalnego kurczenia w kierunku poprzecznym; w kierunku wzdłużnym < 0,4mm
Odporność na wodę: naklejona na aluminium po 48 godz./ 23oC nie wykazuje zmiany.
Odporność na temperaturę: naklejona na aluminium -40oC do + 80oC nie wykazuje zmian.
Siła sklejania: (FINAT- metoda testu I, po 24 godzinach, stal nierdzewna): przynajmniej 16 N/25 mm
Odporność na rozdarcie (DIN 53 455): wzdłużne: in. 19MPa; poprzeczne: min. 19MPa
Odporność na rozciąganie (DIN 53 455) wzdłużne: min. 130%; poprzeczne: min. 150%
Okres trwałości przy ekspozycji pionowej w warunkach klimatu środkowoeuropejskiego (przy właściwym naklejaniu przez specjalistę):
Biała i czarna: 4 lata; Bezbarwna i kolory: 3 lata; Kolory metaliczne: 3 lata.
Zalecana temperatura naklejania: >10oC
Okres składowania: 2 lata - w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20ºC i w wilgotności względnej powietrza 50%.

Uwaga: Powierzchnia na która naklejana jest folia musi być oczyszczona z kurzu, smarów oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przyklejenie się tego produktu. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum 3 tygodnie. Możliwości zastosowania wybranych lakierów lub farb z folią samoprzylepną powinny zostać sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Przed naklejeniem folii należy sprawdzić, czy pomiędzy folią a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne.

 

Opis szczegółowy piktogramów GHS
Kod GHS
GHS-01
 • Niestabilne materiały wybuchowe
 • Materiały wybuchowe z podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
 • Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy A, B
 • Nadtlenki organiczne, typy A, B
GHS-02
 • Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1
 • Wyroby aerozolowe, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Substancje ciekłe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Substancje stałe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy B, C, D, E, F
 • Substancje ciekłe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
 • Substancje stałe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
 • Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Nadtlenki organiczne, typy B, C, D, E, F
GHS-03
 • Gazy utleniające, kategoria zagrożenia 1
 • Substancje ciekłe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Substancje stałe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
GHS-04 Gazy pod ciśnieniem:
 • Gazy sprężone
 • Gazy skroplone
 • Gazy skroplone schłodzone
 • Gazy rozpuszczone
GHS-05
 • Substancje korodujące metale, kategoria zagrożenia 1
 • Działanie żrące na skórę, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 1C
 • Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1

 

GHS-06 Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategorie zagrożeń 1, 2, 3
GHS-07
 • Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 4
 • Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2
 • Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2
 • Działanie uczulające na skórę, kategorie zagrożeń 1, 1A, 1B
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, kategoria zagrożenia 3
 • Działanie drażniące na drogi oddechowe
 • Skutek narkotyczny
 • Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej, kategoria zagrożenia 1
GHS-08
 • Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategorie zagrożeń 1, 1A, 1B
 • Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Rakotwórczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1
GHS-09

 

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego

 • Toksyczność ostra, kategoria zagrożenia 1
 • Toksyczność przewlekła, kategorie zagrożeń 1, 2

Szara etykieta samoprzylepna do oznakowania rurociągów zgodny z normą ISO 20560. Etykieta strzałka do identyfikacji medium i kierunku przepływu w instalacjach rurociągowych. Oznakowanie opisuje jednocześnie rodzaj przesyłanego czynnika (kolor i opis) oraz kierunek jego przepływu (strzałka). Jeśli medium przesyłane jest tylko w jednym kierunku, należy odciąć odpowiedni zwrot strzałki na etykiecie.

Dodatkowo etykieta zawiera również informację o substancji niebezpiecznej GHS zgodnie z ujednoliconą międzynarodową normą. Oznakowanie GHS jest zawsze umieszczone na żółtym tle.

Uwaga! Maksymalna liczba piktogramów GHS, które zmieszczą się na etykiecie, to 4.

Kolor podstawowy oznacznika: Szary. Kolor tekstu: Czarny. Maksymalna liczba piktogramóww GHS: 4.

Nazwa medium: Wpisz własny tekst.

Kolor podstawowy szary odpowiedni jest dla oznakowania gazów (również skroplonych).

Zapoznaj się z normą ISO 20560, jeśli masz wątpliwości, co do wyboru kolorów i piktogramów do oznakowania rurociągów.

 

szara etykieta strzałka iso 20560 z ghs znacznik rurociągów - sklep bhp elmetal oznakowanie rurociągów 19Uwaga! Powierzchnia, na którą naklejana jest folia musi być oczyszczona z kurzu, smarów oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przyklejenie. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum 3 tygodnie. Możliwości zastosowania wybranych lakierów lub farb z folią samoprzylepną powinny zostać sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Przed naklejeniem folii należy sprawdzić, czy pomiędzy folią a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne.

 

Standardowe kolory oznakowania rurociągów wg normy ISO 20560
 Żółty   kolor dodatkowy: oznakowanie substancji niebezpiecznych GHS
Czerwony   substancje przeciwpożarowe
Pomarańczowy   kwasy
Fioletowy   zasady i ługi
Zielony   woda
Niebieski   powietrze
Czarny   płyny i materiały sypkie (sproszkowane lub granulowane)
Szary   gazy (również skroplone)