Kategorie
Wyświetlono: 1 do 16 z 20 (2 stron)
Strefy zagrożenia wybuchem

Strefy zagrożenia wybuchem - oznakowania

Strefy wybuchowe to przestrzenie, zawierające substancje, które przy nieodpowiednim zachowaniu stwarzają zagrożenie wybuchem. Są to przede wszystkim mieszaniny substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, których stężenie zawarte jest w przedziale między górną a dolną granicą wybuchowości.

Strefy wybuchowe - objaśnienie

Aby oznakowanie stref zagrożenia wybuchem było właściwie zamieszczone, należy zapoznać się z klasyfikacją tego niebezpieczeństwa. Istotna jest możliwość wystąpienia wybuchu oraz jego czas. 
Oznakowania stref zagrożenia wybuchem najczęściej stosowane są w takich miejscach jak rafinerie, stacje benzynowe czy magazyny składujące substancje zagrażające wybuchem.

Wyróżniamy następujący podział na strefy zagrożenia wybuchem: 

  1. Gazy, mgły i pary cieczy 
  • STREFA 0 - obszar długookresowego, częstego bądź stałego zagrożenia wybuchem,
  • STREFA 1  - miejsce, gdzie atmosfera wybuchowa posiadająca mieszankę powietrza i substancji palnych występuje podczas normalnego działania, 
  • STREFA 2 - przestrzeń, w której zagrożenie wybuchem możliwe jest przez krótki okres

       2. Palne pyły i proszki

  • STREFA 20 - strefa stałego zagrożenia wybuchem w formie obłoku palnego pyłu,
  • STREFA 21 -  obszar niebezpiecznego wystąpienia eksplozji w postaci obłoku palnego pyłu podczas  normalnego działania, 
  • STREFA 22 - przestrzeń, w której zagrożenie wybuchem w formie obłoku palnego możliwe jest przez krótki okres. 

Jeśli zastanawiasz się, jak wyglądają strefy zagrożenia wybuchem i ich oznaczenia, zapoznaj się z naszym asortymentem, Oferujemy: 

Znaki informacyjne BHP przydatne w oznakowaniu stref zagrożonych wybuchem 

Znaki i tablice stref zagrożenia wybuchem informują zatrudnionych w danej firmie o możliwym niebezpieczeństwie. Na każdym ze znaków powinny być zamieszczone symbole graficzne oraz konkretna treść. Oznakowanie i rozmieszczenie stref zagrożenia wybuchem musi odbywać się zgodnie z Polską Normą PN-EN 1127-1:2011. 

Warto zaznaczyć, iż określone piktogramy powinny dotyczyć całego niebezpiecznego obszaru, a nie wybranej, jednej przestrzeni. Trzeba zatem odpowiednio wydzielić poszczególne miejsca. Wyznaczanie stref zagrożonych wybuchem należy do obowiązków wszystkich pracodawców. Pracownicy natomiast muszą odbyć odpowiednie szkolenia, które przygotują ich do pracy w tych niebezpiecznych obszarach. 

Strefy zagrożenia wybuchem a rozporządzenie ATEX

ATEX (z fr. Atmosphere Explosible) jest unijną dyrektywą, która określa rodzaj wyposażenia i zabezpieczeń w miejscach pracy narażonych na zagrożenie wybuchem. Oznakowanie będzie więc istotnym aspektem ochrony pracowników. Oprócz podziału na strefy zagrożone wybuchem, istnieje klasyfikacja substancji na dane kategorie. Typ G przypisujemy do gazu, pary bądź mgły. Natomiast litera D oznaczać będzie wszelkie pyły. Pracodawca jest zobowiązany do tego, by maszyny lub urządzenia spełniały wymogi rozporządzenia ATEX. Jeśli sprzęt zostanie zweryfikowany jako bezpieczny, uzyska oznaczenie “Ex”. 

Każdy znak strefy zagrożonej wybuchem jest:

  • widoczny, 
  • łatwy w montażu,
  • odporny na niebezpieczne warunki.

Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem jest podstawą do zachowania bezpieczeństwa w pracy. Proponujemy trwałe oznakowania, które zamieścisz w ryzykownych obszarach..