Strefy zagrożenia wybuchem

Strefy zagrożenia wybuchem - przestrzenie, w których znajdują się substancje, które przy nieopowiednim zachowaniu stwarzają zagrożenie wybuchem. Te substancje to przede wszystkim mieszaniny substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, których stężenie zawarte jest w przedziale między górną a dolną granicą wybuchowości.

Oznakowania stref zagrożenia wybuchem najczęściej stosowane są w takich miejscach jak rafinerie, stacje benzynowe, czy magazyny składujące substancje zagrażające wybuchem. 

Wyświetlono: 1 do 16 z 20 (2 stron)