Znaki bezpieczeństwa BHP – zestaw piktogramów wyznaczających zasady bezpieczeństwa i higieny stosowany w zakładach pracy oraz miejscach publicznych. Znaki przeciwpożarowe, ewakuacyjne, informacyjne, znaki nakazu, zakazu i ostrzegawcze.

Wzory oznakowań BHP i zasady ich stosowania regulują normy krajowe i międzynarodowe. W Polsce odpowiednie Polskie Normy wprowadzone w latach 90. oraz międzynarodowe normy ISO.

Ponieważ w Polsce coraz więcej budynków użyteczności publicznej oraz zakładów produkcyjnych użytkowanych jest przez obcokrajowców, rekomenduje się stosowanie znaków bezpieczeństwa według międzynarodowej normy PN-EN ISO 7010. Ich przesłanie jest bardziej zrozumiałe dla użytkowników spoza granic kraju, co w efekcie przyczyni się do lepszego spełnienia ich zamierzonej funkcji w przypadku wystąpienia zagrożenia w obiekcie.

Wyświetlono: 1 do 16 z 23 (2 stron)