Kategorie
Wyświetlono: 1 do 16 z 28 (2 stron)
Naklejki ADR

Naklejki ADR to element systemu oznaczeń ADR, czyli podstawowego i obowiązującego praktycznie w całej Europie (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii) systemu kodów stosowanych w transporcie materiałów niebezpiecznych. Usankcjonowany jest postanowieniem konwencji ADR (dla transportu kołowego).

W naszej ofercie znajdziesz naklejki ostrzegawcze ADR odblaskowe i standardowe, drukowane na foliach samoprzylepnych: PCV i poliestrowej. W każdej wersji nasze nalepki ADR nadają się do stosowania na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń. W typowym klimacie środkowoeuropejskim wytrzymują na zewnątrz od 2 (nalepki ADR z poliestru) do 3-4 lat (etykiety z PCV).

Nalepki ADR - o czym informują?

Założeniem umowy ADR jest odpowiednie znakowanie towarów niebezpiecznych, głównie substancji chemicznych. Stosuje się je m.in. po to, by służby ratownicze mogły odpowiednio interweniować, gdy dojdzie do wypadku. Jest również pomocne dla osób, które pracują z takimi substancjami. Zazwyczaj oznaczenia przyjmują postać nalepek ADR, znaków lub naklejek na tablice pojazdów. Każda nalepka ADR ma pewne cechy wspólne. Jakie — o tym poniżej.

Jak wyglądają nalepki ostrzegawcze ADR?

Najczęściej naklejka ADR ma postać odblaskowego, pomarańczowego prostokąta z dwoma numerami:

  • dwu- lub trzycyfrowym numerem rozpoznawczym zagrożenia - HIN (czasami poprzedzonym literą),
  • czterocyfrowym numerem rozpoznawczym materiału - UN.

Pozostałe nalepki ostrzegawcze ADR mają kształt kwadratu obróconego o 45 stopni. Znajdują się na nim piktogramy i cyfry oznaczające klasę zagrożenia:

1 - materiały wybuchowe i pirotechniczne,

1.1 - 1.6 - materiały stwarzające zagrożenie wybuchem masowym,

2 - gazy palne,

2.2 - gazy niepalne i nietrujące,

2.3 - gazy trujące,

3 - ciecze zapalne

4.1 - materiały stałe zapalne, samoreaktywne i wybuchowe stałe odczulone,

4.2 - materiały samozapalne,

4.3 - materiały niebezpieczne w zetknięciu z wodą (wytwarzające gazy zapalne),

5.1 - materiały utleniające,

5.2 - nadtlenki organiczne,

6.1 - materiały trujące,

6.2 - materiały zakaźne,

7 - materiały rozszczepialne, radioaktywne, promieniotwórcze

8 - materiały żrące,

9 - różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Do ostatniej kategorii stosuje się dodatkowe oznakowanie ADR:

  • M1 - materiały w postaci drobnego pyłu, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia,
  • M2 - materiały, które w razie pożaru mogą wytworzyć dioksyny,
  • M3 - materiały wydzielające zapalne pary,
  • M4 - akumulatory litowe,
  • M5 - przedmioty ratownicze,
  • M6 - M8 - materiały zagrażające środowisku,
  • M9 - M10 - materiały o podwyższonej temperaturze,
  • M11 - inne materiały stwarzające zagrożenie podczas przewozu

Znaki ADR - naklejki występują w kolorach pomarańczowym, czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym i biało-czarnym.

Artykuły BHP do znakowania miejsc pracy

W sklepie Elmetal znajdziesz nie tylko oznaczenia ADR - naklejki. Sprzedajemy artykuły BHP najwyższej jakości:

Jesteśmy nie tylko dystrybutorem, ale i producentem większości oznaczeń. Do ich stworzenia wykorzystujemy najlepsze dostępne komponenty. To sprawia, że możemy zagwarantować ich wysoką trwałość i czytelność. Zapraszamy do współpracy!